A könyvtár története

Mészáros Károly Városi Könyvtár története

A településnek 1954 óta van könyvtára,(az első bejegyzések 1952-ben történtek), azóta folyamatosan fejlődik. A lakosság 20%-a olvasója és számos könyvtárhasználója van. Könyvtárunk állományát folyamatosan és rendszeresen fejlesztjük. Legfontosabb feladatunk az információhoz és a dokumentumokhoz történő szabad hozzáférés biztosítása. Múlt röviden: Induló állománya 427 db könyv volt, amely nem szabad polcos rendszerben volt elhelyezve. A könyvtár állománya folyamatosan nőtt, költözések és a könyvtárosok váltakozása is jellemezte az 1954-59-es időszakot. 1959-ben külön polcon tárolták az ifjúsági és felnőtt irodalmat. Betűrendes katalógust építettek. Az állomány tíz éven belül megtízszereződött. 1967: újabb költözés eredményeként külön felnőtt és gyermekrészleggel, valamint olvasóteremmel bővült az intézmény. Szerzői betűrendes, címbetűrendes és témakatalógus segítette az olvasókat az eligazodásban. 1972-ben zenei részleg alakult. A lemezek helyben történő hallgatására nyílt lehetőség. Az olvasói létszám folyamatosan nőtt. A könyvtár nagyon aktívan bekapcsolódott és bekapcsolódik a város kulturális vérkeringésébe. 1972-ben névváltoztatás történt, az új név Nagyközségi Könyvtár. 1975-ben a jelenlegi helyre költözött: van gyermek-, felnőtt- és zenei részleg, olvasóterem, iroda és raktár.